LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

HYMN JANA PAWŁA II

       

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJA


Kalendarium Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II  

VI.1997 r. – powołanie do życia Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II przy Chełmskim Klubie Kolekcjonerów.V-VI.1998 r. injcatwywa skupienia czł. przyszłego Stowarzyszenia  

 I.  Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Papieskich z okresu pontyfikatu Jana Pawła II 23.10.1999 r. Kraków – siedziba Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich

 II Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Papieskich z okresu pontyfikatu Jana Pawła II 29.01.2000 r. Warszawa par. p.w. św. Barbary Warszawa

 III  Ogólnopolska  Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Papieskich z okresu pontyfikatu Jana Pawła II 29.07.2000 r. Wojewódzki Dom Kultury Lublin
Wpisanie do rejestru stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Lublinie sygn. Na  Rej. St.343/00 Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II - 09.10.2000 r.     

I.  Ogólnokrajowa  Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana PawłaII – Kongregacji Oratorium Ks. Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu - Głogówku 25-26.05.2001 r.

II.  Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II – Gostyń  Kongregacja Oratorium Ks. Filipinów  Św. Góra  30.05-02.06.2002 r.

 III. Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II – Gostyń  Święta Góra Kongregacja Oratorium ks. Filipinów 30.05. - 01.06.2003 r.

- Wpisanie 06.X.2003 r. Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000011993
- Uchwała z dn. 16.X.2003 r. o ustaleniu dla  Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II jako jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia – Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II  

IV. Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II  Zamość 04 - 06.06.2004 r. pod patronatem Bp. Zamojsko – Lubaczowskiego Ks. Jana Śrutwy . 

   Zmiana nazwy Stowarzyszenia na: Stowarzyszenie Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II 

 -  Nadanie dla Stowarzyszenia Dyplomu Honorowego Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin – Borkowskiego – Krośniewice V. 2005 r. 

V. Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II – Zamość 15-16.10.2005 r.

I.  Ogólnopolska  Konferencja „ Samorządy RP dla ochrony Dóbr Kultury Narodowej – Polskie  Miasta i Gminy dla Jana Pawła II” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biskupa Łowickiego ks. Andrzeja Dziuby Krośniewice 23-24.03.2006 r.

V. Rocznica pobytu Jana Pawła II na Ukrainie Lwów. Pobyt we Lwowie delegacji Stowarzyszenia w dn. 26.-06.2006 r. otwarcie stałej ekspozycji Stowarzyszenia w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie Brzuchowicach, posadzenie Dębu Jana Pawła II, otwarcie stałej ekspozycji  filatelistycznej Poczty Polskiej i ekspozycji medali papieskich prof. Józefa Stasińskiego z Poznania.

VI. Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II pod patronatem Biskupa Łowickiego Ks. Andrzeja Dziuby Krośniewice  22-24.09.2006 r. otwarcie wystawy exlibrisów Kol. Czesława Wosia i medali Krzysztofa Świtały I Bieg Papieski  p.n.”Zwycięstwo Ducha” dla mieszkańców Krośniewic. 

I. Giełda Papaliów
- Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w obchodach X lecia odnowienia Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej 27-28.X,2006 r.

 -  Powołanie z naszym udziałem Społ. Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Kurii Metropolitalnej we Lwowie Brzuchowicach 28.X.2006 r. (Przewodniczący prof. Zenon Błądek, sekretarz mgr. Ryszard Zawadowski). Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego - 28.X.2006 r. 

II. Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II – „Pamięć i tożsamość - wkład Jana Pawła II w kształtowanie polskiego patriotyzmu” pod patronatem Abp. Ks. Henryka  Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego z udziałem Bp. Wojciecha Polaka  Gniezno 22 - 23.03.2007 r.

VII. Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II – Gniezno 28-30.09.2007 r.

 - Odsłonięcie Pomnika Jana Pawła II we Lwowie Brzuychowicach na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Kurii Metropolitalnej, który powstał z współinicjatywy Stowarzyszenia

 -  Zmiana  nazwy Stowarzyszenia na : Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II” – wpis w KRS z dn. 31.12.2007 r.  

 -  Zawarcie porozumienia o współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawla II w Warszawie – 04.01.2008 r.

III.  Krajowa konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II – „Kultura w nauczaniu Jana Pawła II  27-28.03.2008 r. pod patronatem Abp.  Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

I.  Ogólnopolska Konferencja – „Pokolenie Jana Pawła II dla Papieża” – 05.04.2008r. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie wspólnie z portalem internetowym : www.pokolenie-jp2.pl  

 -  Forum Inicjatyw Papieskich – Konferencja Regionalna w Zielonej Górze – Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych   - 2008 r.

 VIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia „ Pamięć Jana Pawła II” w Niegowici gm. Gdów 25-27.07.2008 r.w ramach obchodów 60 rocznicy przybycia napierwszą parafię Ks. Karola Wojtyły pod patronatem Ks. Stanisława Kard. Dziwisza Metropolity Krakowskiego

- "Radomszczańskie spotkania z Janem Pawłem II" – inicjatywa lokalna w Radomsku         02.06.2009 r.   

 IX. Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia „ Pamięć Jana Pawła II – Kalisz 22-23.08.2009 r.

 I.  Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich – współorganizacja  Wolsztyn – Obra (Prowincja O. Oblatów) 13.X.2009 r. Wyższe Seminarium Duchowne OO. Oblatów .Konferencja pod patronatem Abp. Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego .  

X. Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II –
       Lublin 30 -31.07-1..06.2010 r.

 V. Ogólnopolska Giełda Papaliów – 01.VIII.2010 r. Rynek St. Miasta przy Trybunale Koronnym

 II. Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich - Grodzisk Wlkp. 03.IX.2010 r.

 III.  Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw papieskich – Września 20.05.2011 r. 

 XI.   Krajowa Konferencja Stowarzyszenia – Poznań 3-4-5.VI.2011 r.

 VII.  Ogólnopolska Giełda Papaliów  Poznań Ratusz Rynek 04.VI.2011 r.  

 IV.   Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II Olesno Śląskie 14-16.IX.2011 r.

 III.  Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw papieskich Puszczykowo 24.V.2012 r.

 XII. Krajowa Konferencja Stowarzyszenia – Warszawa  18-19.V.2012 r.Ukraina wyjazd
         czł. Stowarzyszenia 10-13.IX.2012 r.   

 II. Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II Kraków 13-15.12.2012 r.

 XIII. – Krajowa Konferencja Stowarzyszenia – Gostyń / Krobia 31.V-01.-02.VI.2013 r.

V. - Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich - Oborniki Wlkp. -
      12.VI 2013 r. 

W wyniku "aktywnych działąń " Civitas Christiana w Poznaniu i byłego Czł. Honorowego Stowarzyszenia - Włodzimierza Chrzanowskiego z Wolsztyna zostaliśmy wyłączeni z dalszej współorganizacji Forum które zaprzestano!

I.  Zjazd  Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast i Gmin Papieskich woj. mazowieckiego -
     Warszawa 11. X. 2013 r. Świątynia Opatrzności Bożej 

III.  Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II - KUL Lublin 13. XII. 2013 r. 

XIV. - Krajowa Konferencja Stowarzyszenia - Jawor woj.dolnośląskie 23-24-25.V.2014 r.
 
V. Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II - Jawor
    26-27-28.IX.2014 r.  

XV. - Krajowa Konferencja Stowarzyszenia - Wadowice - Kalwaria
        Zebrzydowska  Skoczów 22-23-24 maja 2015 r. 

XVI
. Krajowa Konferencja  Stowarzyszenia - Kazimierz Dolny n/Wisłą
         9-11.VI. 2016 r.

XVII
. Krajowa Konferencja Stowarzyszenia - Licheń Sanktuarium
           16-17-18.VI. 2017 r.

XVIII. Krajowa Konferencja Stowarzyszenia - Zamość 22-23-24.V.2018 r. 

XX. Krajowa Konferencja Stowarzyszenia w Lublinie (w dniach 25-26-27-28. czerwca 2020 r.)