LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

HYMN JANA PAWŁA II

       

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJA

działa na podstawie  par.9 ust.6 Statutu Stowarzyszenia z osobowością  prawną  - Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II przy siedzibie Zarządu.  

SCDP jest jedną z najstarszych instytucji świeckich gromadzących, opracowujących i eksponujących wszelkie formy upamiętnienia pontyfikatu Bł. JP II w skali Polski.
Nasze Centrum / Ośrodek działa całkowicie społecznie, bez etatów, dotacji i rzeszy urzędników z siedzibą w prywatnym domu Prezesa.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, współpracy członków Stowarzyszenia i naszych sympatyków, poświęceniu, determinacji, a także pełnemu oddaniu Ojcu Św. i systematyczności - stworzyliśmy i tworzymy bezprecedensowy zasób archiwalno - naukowy wiedzy o wszelkich formach upamiętniania pontyfikatu JP II występujących    w skali całego kraju! od 1978 r.
Poniżej przedstawiamy wykaz tematów w jakich zgromadziliśmy i gromadzimy ogromną wiedzę oraz materiały tak aby w przyszłości służyły, m.in do opracowań naukowo - poznawczych przy dalszych pracach nad oceną wielkości tego trzeciego w historii pod względem długości pontyfikatu. który dla nas nie ma tajemnic!

Wieloletnia nasza społeczna praca,wysiłek i poświęcenie nie znalazły (niestety!) zrozumienia, uznania nie mówiąc o szacunku czy wsparciu u b. Metropolity Lubelskiego ab.J. Życińskiego czy obecnego abp.Stanisława Budzika, a wręcz trudne do pojęcia  inwektywy ! - co nas  jednak nie zraża w świetle perspektyw tego właśnie  dzieła.

TEMATY REALIZOWANE PRZEZ NAS:
   
-  czasopisma,gazety
- Dęby Papieskie
- dokumentacja wszystkich tytułów Doktor Honoris Causa  polskich uczelni przyznanych Janowi Pawłowi II
-  Fundacja, stowarzyszenia, kluby, związki noszące im. JP II
-  Honorowe Obywatelstwa Polskich Miast i Gmin - 273 ( 5.11.2012)
-  Hospicja   ( 11 )
-  Jodły Papieskie
-  kalendarze w tym i tzw. listkowe
-  kaplice i kościoły p.w. Bł. Jana Pawła II -  (25) (5.11.2012)
-  książki i albumy polskich oficyn wydawniczych  ( 1189 )  ( 5.11.201)
-  nagrania filmowe ( VHS, DVD )  ( 101)
-  nagrania muzyczne ( płyty, kasety,plyty winylowe)  ( 151)
-  pielgrzymki do kraju ( wielotematyczny materiał faktograficzny
-  place
-  plakaty, afisze
-  pomniki
-  przedszkola   (13)
-  relikwie  Bł. JP II w skali całego kraju   (157)  5.11.2012
-  Szlaki Papieskie
-  Szpitale i placówki służby zdrowia im. JP II ( 19)
-  tablice pamiątkowe
-  uczelnie wyższe im. JP II  ( 5 )
-  ulice


                                                    APEL
 

                                              Szanowni Państwo !
Będziemy wdzięczni za kontakt z nami i daleko idąca pomoc w zakresie tworzenia tej bazy danych w JEDNYM  konkretnym miejscu.
Oczekujemy na informacje gdzie, kiedy i w jakiej formie upamiętniono / ano Bł. JP II na Państwa ternie lub w innym znanym  Państwu miejscu .
                                                      
Z podziękowaniami - Kustosz Zbiorów
        /-/ Ryszard Zawadowski