LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

HYMN JANA PAWŁA II

       

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJASpołeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II na bazie eksponatów własnych prezentuje wielotematyczną wystawę poświęconą JP II
                            POLSKA ŚWIATU PAPIEŻA DAŁA

Ekzpozycja ta powstała w październiku 1978 r. w przede dniu XX. rocznicy wyboru JP II i była zbiorem różnorodnych eksponatów oraz przedmiotów związanych z przebiegiem pontyfikatu papieża Polaka.po ekspozycji na Zamku Lubelskim w Chełmie, Dorohusku, Krasnymstawie, Łukowie i in. miejscach lubelszcyzny " wyruszyła" w kolejnych latachw Polskę. Po prezentowanych przez nas fotografiach, kartkach pocztowych, dokumentacji z pielgrzymek do kraju od 2010 r. ekspozycja obejmuje zbiór wybranych 30. UNIKALNYCH ! - wyłącznie krajowych plakatów papieskich (100 X 70 cm.). Są tutaj plakaty z pielgrzymek do Polski z koncertów, przedstawień teatralnych, promocji wydań książkowych i albumowaych i in. wydarzeń.  
Ekspozycja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych wypożyczenie i eksponowaniem oraz jako część towarzysząca innym uroczystościom poświęconym papieżowi. Plansz są w specjalnych ramach z antyrefleksyjną osłona. Wystawie towarzyszy możliwość okolicznościowego wykladu p.t.:" Formy upamiętniania pontyfikatu JP II w sklai całego kraju" lub " Autorytety Karola Wojtyły w drodze do świętości" itp. W sprawie terminu i warunków udostępnienia należy kontaktować się z SCDP JP II tel.605 666 654 , 501 628 633.Poniżej część dokumentacji z jej prezentacji w kraju.
(Z przykrością informujemy, że tak w poprzednim okresie w l. 204-2015 jak i obecnie (nasza oferta  V.2016 r.) otrzymalismy kategoryczną odmowę jej przentacji w... państwowym Muzeuzeum Plakatów w Warszawie gdzie... nie ma miejsca dla Św.Jana Pawła II!).  ( fot. z ekspozycji w sali Jana Pawła II przy kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  w Puszczykowie)                   Muzeum Zamoyskich Kozłówka ( kaplica pałacowa) Lublin Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 16. X. 2013 r. w kolejna rocznice wybory Kard. K. Wojtyły na Papieża JPII
Kolejna wystawa naszych plakatów po m.in. Wrześni, Nowym Targu, Łukowie, Rejowcu F., Puszczykowie, Oleśnie, Kozłówce znalazła miejsce w w Tomaszowie Lubelskim w Muzuem Regionalnym w dn. 15.03 - 15.04.2014 r.  
W dn. 26.09. do 30.10.2014 r. wystawa gości w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze woj. dolnośląskie przy ul. Parkowej 5 jako element towarzyszący V Krajowej Konferencji "Samorządy RP dla św. Jana Pawła II".  

                                  Chełm
- 10 - 24.04.2015 r. 
W dn. 10 kwietnia 2015 r. nasza ekspozycja plakatów papieskich - chyba jedyna taka w Polsce?! zagościła w pięknym holu Biblioteki  Publicznej w Chełmie (ul. Parytyzantów) i będzie tam dostępna  do 24.04.2015 r.  W dniu 18 czerwca 2015 r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się uroczytstość pn. "Krasnystaw Św.Janowi Pawlowi II" połączona z koncertem, m.in. Pereł Jana Pawla II  oraz otwarciem wystawy plakatów.Od dniu 02 kwietnia do 23.IV. ekzposycja  w Gminnej  Bibliotece Publicznej ( link do strony wystawy) w Zakrzewie  k.o Radomia link do facebooku


 
                    
Autorytety w życiu Karola Wojtyły w drodzre do świętości
"
                       referat Ryszarda Zawadowskiego Ks. Zbigniew Kulik mówił  o 108 Błogosławionych a zwłaszcza o bł. Ks. Zygmuncie Pisarskim oraz bł. Stanisławie - Kostce Starowieyskim z Łaszczowa skąd pochodzi ... nasz wielki przyjaciel Stowarzyszenia ks. Zbigniew.

Od 30 kwietnia do 15 maja 2016 r. wystawa gości w Horyńcu Zdrój. Jej inicjatorem jest  Gminny Ośrdoek Kultury  Uroczyste otwarcie nastąpi 30 kwietnia o godz. 16.00 w obiekcie Uzdrowiska. Z tej okazji nasze Stowarzyszenie z inicjatywy Kol. Grzegorza Kaniewskiego wydało ojokicznościowa kartkę pocztową.
   

 
Od 26 maja 2016 r. do dn.15 czerwca 2016 r. wystawa będzie w Tyszowcach pow. Tomaszów Lubelski w sali Samorządowego Centrum Kultury.  

   


Od dnia 19 października wystawa gości w Senacie RP w Warszawie - do 27.X.2016 r.)

       
                                              
                                              
               

od lewej: Minister Zieliński, Minister Anna M. Anders, Marszałek Senatu St.Karczewski, Ks.Kard. K. Nycz, Wicemarszałek M.Koc, Dyr. NSP im. JPII w Brzegach Marianna Zając, Poseł PiS Czesław Sobierajski, Dyrektor SCDP JPII Ryszard Zawadowski. 

Nasza wystawa w dn. 15.IV. - 22.V.2918 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Wystawa plakatów otwiera Dni Papieskie w Zamościu (12.06.2018)

W ramach kolejnych Zamojskich Dni Papieskich w holu Ratusza w Zamościu godz. 18.30  z udziałem m. in. Biskupa ks. Mariana Rojka, Prezydenta Miasta P. Piotra Wnuka i in. gości nastąpi uroczyste otwarcie naszej wystawy plakatów papieskich.

 

Wystawa w Muzeum Regionalnym w Łukowie 05.III. - 10 .V.2020 r.