Kalendarium Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II  

 VI.1997r. – powołanie do życia Ośrodka Dokumentacji  Pontyfikatu Jana Pawła II przy Chełmskim Klubie Kolekcjonerów

 I  Ogólnopolska   Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Papieskich z okresu pontyfikatu Jana  Pawła II 23.10.1999r.  Kraków – siedziba Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich

 II Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Papieskich z okresu pontyfikatu Jana  Pawła  II 29.01.2000r. Warszawa par. p.w. św. Barbary Warszawa

 III  Ogólnopolska  Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Papieskich z okresu pontyfikatu Jana Pawła II  29.07.2000r. Wojewódzki Dom Kultury Lublin

 Wpisanie do rejestru stowarzyszeń Sądu  Okręgowego w Lublinie   sygn. Na  Rej. St.343/00Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek  Jana Pawła II  - 09.10.2000 r.     

 I  Ogólnokrajowa  Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana PawłaII      – Kongregacji Oratorium Ks. Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu - Głogówku
      25-26.05.2001 r.

 II  Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II –        Gostyń  Kongregacja  Oratorium Ks. Filipinów  Św. Góra  30.05-02.06.2002 r.

 III Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia  Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II
       – Gostyń  Święta Góra Kongregacja Oratorium ks.Filipinów 30.05. - 01.06.2003 r.

 

- Wpisanie 06.X.2003r. Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000011993

 

- Uchwała z dn. 16.X.2003 r. o ustaleniu dla  Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II  jako jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia – Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu  Jana Pawła II  

 IV Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II  Zamość    
      04 - 06.06.2004 r. pod  patronatem Bp. Zamojsko – Lubaczowskiego Ks. Jana
      Śrutwy  

   Zmiana nazwy Stowarzyszenia na : Stowarzyszenie Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu  Jana Pawła II 

 -  Nadanie dla Stowarzyszenia Dyplomu Honorowego Nagrody Hetmana Kolekcjonerów  Polskich  Jerzego Dunin – Borkowskiego – Krośniewice V. 2005r. 

 V Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II –
     Zamość  15-16.10.2005r.

 I  Ogólnopolska  Konferencja „ Samorządy RP dla ochrony dóbr kultury narodowej – Polskie  Miasta i   Gminy dla Jana Pawła II” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biskupa Łowickiego ks. Andrzeja Dziuby   Krośniewice 23-24.03.2006 r.

 V rocznica pobytu Jana Pawła II na Ukrainie Lwów .Pobyt we Lwowie delegacji Stowarzyszenia w dn.   26.-06.2006r. , otwarcie stałej ekspozycji Stowarzyszenia        w Wyższym Seminarium Duchownym  we Lwowie  Brzuchowicach , posadzenie Dębu Jana Pawła II , otwarcie stałej ekspozycji  filatelistycznej  Poczty Polskiej  i  ekspozycji medali papieskich prof. Józefa Stasińskiego z Poznania .

 VI Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II pod patronatem Biskupa Łowickiego Ks. Andrzeja Dziuby   Krośniewice   22-24.09.2006r. , otwarcie wystawy exlibrisów  Kol. Czesława Wosia i medali KrzysztofaŚwitały , I Bieg Papieski  p.n.”Zwycięstwo Ducha”  dla mieszkańców Krośniewic oraz 

 I Giełda Papaliów  

 -  Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w obchodach X lecia odnowienia Wyższego           Seminarium   Duchownego Archidiecezji Lwowskiej  27-28.X,2006r.

 -  Powołanie z naszym udziałem Społ. Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II na
     terenie Wyższego Seminarium Duchownego Kurii Metropolitalnej we Lwowie  
      Brzuchowicach 28.X.2006r.(Przewodniczący prof. Zenon Błądek,sekretarz mgr
      Ryszard Zawadowski).Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego - 28.X.2006r. .

 II Krajowa Konferencja  Samorządy RP dla Jana Pawła II – „Pamięć i tożsamość - wkład Jana Pawła II w kształtowanie polskiego patriotyzmu” pod patronatem Abp. Ks. Henryka  Muszyńskiego  Metropolity Gnieźnieńskiego z udziałem Bp. Wojciecha Polaka  Gniezno  22 - 23.03.2007r.

 VII Ogólnopolska Konferencja Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II –   
       Gniezno 28-30.09.2007r.

 - odsłonięcie Pomnika Jana Pawła II we Lwowie Brzuychowicach na terenie    Wyższego Seminarium   Duchownego  Kurii Metropolitalnej , który powstał  z współinicjatywy Stowarzyszenia

 -  Zmiana  nazwy Stowarzyszenia na : Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II” – wpis w KRS  z dn. 31.12.2007r.  

 -  Zawarcie porozumienia o współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawla II w Warszawie – 04.01.2008r.

 III Krajowa konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II – „Kultura w nauczaniu Jana         Pawła II  27-28.03.2008r. pod patronatem Abp.  Stanisława Nowaka     Metropolity Częstochowskiego ,  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 -  I Ogólnopolska Konferencja – „Pokolenie Jana Pawła II dla Papieża” –    05.04.2008r. Instytut Papieża  Jana Pawła II w Warszawie wspólnie z portalem internetowym : www.pokolenie-jp2.pl  

 -  Forum Inicjatyw Papieskich – Konferencja Regionalna w Zielonej Górze –     Zachodnia Wyższa Szkoła   Handlu i Finansów Międzynarodowych   

 VIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia „ Pamięć Jana Pawła II”  w Niegowici    gm. Gdów  25-26-27 lipiec VI.2008r.w ramach obchodów 60 rocznicy przybycia napierwszą parafię Ks. Karola Wojtyły pod patronatem Ks. Stanisława Kard.  Dziwisza Metropolity Krakowskiego

 -- Radomszczańskie spotkania z Janem Pawłem II – inicjatywa lokalna w Radomsku 02.06.2009r.   

 IX Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia „ Pamięć Jana Pawła II – Kalisz 22-23.08.2009r.

 I      Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich – współorganizacja  Wolsztyn – Obra (Prowincja O. Oblatów) 13.X.2009 r. Wyższe Seminarium Duchowne OO. Oblatów .Konferencja pod patronatem Abp.  Stanisława  Gądeckiego Metropolity Poznańskiego .  

X   Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II –  Lublin
     30-31.07-1..06.2010r.

 V    Ogólnopolska Giełda Papaliów – 01.VIII.2010r. Rynek St. Miasta  przy Trybunale  
       Koronnym

 II  Wielkopolskie Forum Samorządowych  Inicjatyw Papieskich- Grodzisk Wlkp. 03.IX.2010r.

 III  Wielkopolskie Forum Samorządowych  Inicjatyw papieskich – Września
         20.05.2011r. 

 XI    Krajowa Konferencja Stowarzyszenia – Poznań 3-4-5.VI.2011 r.

 VII  Ogólnopolska Giełda Papaliów  Poznań Ratusz Rynek   04.VI.2011r.  

 IV    Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II  Olesno Śląskie 14-16.IX.2011 r.

 III   Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw papieskich Puszczykowo 24.V.2012r.

 XII   Krajowa Konferencja Stowarzyszenia – Warszawa  18-19.V.2012 r.

 Ukraina   wyjazd czł. Stowarzyszenia  10-13.IX.2012 r.   

 
II Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II Kraków 13-15.12.2012r.

 XIII – Krajowa Konferencja Stowarzyszenia – Gostyń / Krobia 31.V-01.-02.VI.2013r.

V - Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich - Oborniki Wlkp. -    12.VI 2013r. w wyniku "aktywnych działąń " Civitas Christiana w Poznaniu i byłego Czł. Honorowego Stowarzyszenia - Włodzimierza Chrzanowskiego z Wolsztyna  zostaliśmy wyłączeni z  współorganizacji.

I Zjazd  Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast i Gmin Papieskich woj.
   mazowieckiego  - Warszawa 11. X. 2013 r. Świątynia Opatrzności Bożej 

III Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II - KUL Lublin 13. XII. 2013 r. 

XIV - Krajowa Konferencja Stowarzyszenia - Jawor woj.dolnośląskie 23-24-25.V.
        2014 r.
 
V Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II - Jawor
      26-27-28.IX.2014 r.  

XV - Krajowa Konferencja Stowarzyszenia - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska  Skoczów 22-23-24
        maja 2015r. 

 

Papalie

ZHP

ZHP

  

Medale

Odznaczenia stowarzyszenia

Medal Zasłużony dla kultury Polskiej

 w160

Medal Wojewody Lubelskiego

mwa3

Miasta Partnerskie

Muzeum Monet

SANTO SUBITO

Papalia Zawadowskiego