Geneza powołania inicjatywy Ogólnokrajowych Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II .

W 2005 r. w trakcie V Krajowej Konferencji Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II w Częstochowie w dni. 15-16.X. 2005 r. po spotkaniu w auli Wyższego Seminarium  Duchownego z ks. Kard. Stanisławem Nagym , w ramach  V Dnia Papieskiego tuż po odejściu do Domu Ojca Jana Pawła II, postanowiliśmy powołać do życia kolejną inicjatywę upamiętniającą ten niebywały pontyfikat skierowaną do samorządów miast i gmin papieskich . Było ich w 2005 r. 120 , które nadały Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Obywatela . Pomysł organizacji wspomnianych Konferencji wyniknął również po wizycie w Centrum Jana Pawła II w Krakowie , gdzie dowiedzieliśmy się że co roku głównie w Krakowie i Wadowicach spotykają się tylko niektórzy z wybranych miast i gmin prezydenci, burmistrzowie i wójtowie w sytuacji gdy zainteresowanych problematyką papieską jest ogromna liczba pozostałych samorządów w całej Polsce!.

Na miejsce I Krajowej Konferencji skierowanej tematycznie na temat ochrony dóbr kultury narodowej wybrano Krośniewice, pow. Kutno, gdzie w dniach 23-24.III. 2006 zjechało się kilkudziesięciu samorządowców , z których najdalsi reprezentowali Przemyśl . Patronat nad Konferencją objął osobiście Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także m.in. bp Łowicki ks. ks.Andrzej Dziuba . Na tej Konferencji przyjęto uchwałę o potrzebie zjednoczenia w skali całego kraju wszystkich samorządów. Instytucji i organizacji z Nim związanych wokół tematyki papieskiej .

II Krajowa Konferencja , której przewodnim hasłem było : „ Pamięć i tożsamość – wkład Jana Pawła II w kształtowanie polskiego patriotyzmu” odbyła się w Gnieźnie w dniach 22-23 marzec 2007 r. Konferencji tej patronował tak jak poprzednio Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także  ks. abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński .  

Na miejsce III Konferencji pod wiodącym hasłem :  „Kultura w nauczaniu Jana Pawła II” wybrano Kamieńsk pow. Radomsko . Przy fenomenalnym zaangażowaniu burmistrza Grzegorza Turlejskiego w dniach 27-28.III.2008 r. wypracowano koncepcję współpracy małych samorządów w zakresie forma upamiętniania pontyfikatu w małych samorządach .

O wszystkich dotychczasowych Konferencjach informowaliśmy uzyskując błogosławieństwo ks. Stanisława Kard. Dziwisza .

Z wszystkich Konferencji zrealizowaliśmy wydawnictwa pamiątkowe , edycje kart pocztowych , stemple , karty różańcowe itp. ślady aktywności .

Kolejna IV Konferencja z jeszcze bardziej bogatym programem i elementami odbyła  się w Oleśnie Śląskim w dn. 14-16.IX. 2011r. również pod  patronatem, m.in. Ministra Kultury i DN , bp Opolskiego i innych znaczących osób .

V Konferencja
- Samorządy RP dla JP II odbędzie sie w Jaworze woj. dolnośląskie w dn. 26-27-28.IX.2014 r. 

Po 2010 roku do grona Miast Papieskich dołączyły Bolków i  Bolków,Jawor na Dolnym Śląsku, Świdnica, Oborniki Wlkp.

Papalie

ZHP

ZHP

  

Medale

Odznaczenia stowarzyszenia

Medal Zasłużony dla kultury Polskiej

 w160

Medal Wojewody Lubelskiego

mwa3

Miasta Partnerskie

Muzeum Monet

SANTO SUBITO

Papalia Zawadowskiego