Druga Witryna:
       

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

LOGO

 AUDIENCJA

Medal 100. Rocznicy ur. K. Wojtyły - odznaczenie Stowarzyszenia 

100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły (18.05.2020 r.) pragniemy aby trafiło do wszystkich bez wyjątku (!) kolejne nasze odznaczenie tym razem pamiątkowe poświęcone Papieżowi Św. Janowi Pawłowi II. Informacje w sprawie uzyskania Medalu prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

_______________________________________________

   Nasze Medale - (Św. Jana Pawła II i Karola Wojtyły)  

W roku 40. rocznicy wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w 13 rocznicę Jego odejścia do Domu Pana a także w perspektywie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Zarząd Stowarzyszenia w ramach obowiązującego prawa i uprawnień statutowych, ustanowił odznaczenie Stowarzyszenia p.n. "Medal Św. Jana Pawła II". Jest to pierwsze tego typu odznaczenie z wstążką i baretką, które będzie nadawane w trybie i sposób określony specjalnym regulaminem dla osób fizycznych, instytucji oraz organizacji a w tym i kościelnych za zasługi w upamiętnianiu pontyfikatu naszego papieża. Oceny kandydatów i przyznawanie Medalu dokonuje Kapituła, której Kanclerzem jest Prezes Stowarzyszenia - Ryszard Zawadowski.
Więcej informacji---->>>
 

_________________________________ _ _

 

MEDALE STOWARZYSZENIA

Medal 100 ur. Karola Wojtyły

Medal Stowarzyszenia

 

KOMUNIKATY - OGŁOSZENIA

AKTUALNA DATA & CZAS

Warsaw
Wtorek, 04 sierpień 2020