LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

HYMN JANA PAWŁA II

       

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJA

1.

.

10. 11. 12.
 16.
 18.
19. 20.
21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
30.

 31.

32.


33.

 34


35.


 36.38.
39.
40.
41.

42.

 

 

 

 

 
OPIS FOTEK:
01. Warszawa Centrum Myśli JP II (15.VI.2018) Norbert Szczepański
02. Ryszard Zawadowski - Złoty Krzyż Zasługi Lublin (11.XI.2016)
03. od lewej: M. Trybulec, R. Zawadowski, N. Szczepański - W-wa
      (15.VI.2018)

04. Maciej Trybulec Warszawa (15.VI.2018)
05. Prof. dr hab. inż. Remigiusz Wiśniowski hm. Marcin Janiszewski
      Stowarzyszenie SALW-a - Kraków (25.V.2018)

06. hm. Marcin Janiszewski - Kraków (25.V.2018)
07. I. LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku
      Piechoty w Kutnie - Kraków (25.V.2018)

08. Święto Kadetów - Kraków (25.V.2018)
09. mjr. Aleksander Krawyciński, Józef Woch Tuczępy (28.IV.2018)
10. Tuczępy  (28.IV.2018)
11. Zamość odznaczeni (23.VI.2018)
12. Prezydent A. Duda i Kard. M. Jaworski Order Orła Białego Kraków
      (13.III.2017)

13. Gloria Artis dla R. Zawadowskiego - (VI.2017)
14. Gloria Artis dla R. Zawadowskiego - (VI.2017)
15. Maciej Trybulec Warszawa (15.VI.2018)
16. Sławomir Tomków - Zasł. dla Kultury polskiej (V.2017)
17. ks. prof. Waldemar Chrostowski - Zamość (23.VI.2018)
18. dr Adam Kornat z-ca Dyr. Lasów Państwowych Lublin - Zamość
      (23.VI.2018)

19. Miasto Zamość odznaczone Medalem Św. JP II - (23.VI.2018)
20. Sławomir Tomków - Ryszard Zawadowski - Grzegorz Kaniewski -
      Zamość (23.VI.2018)
21. R.Zawadowski Red. Naczelna "Niedzieli" Lidia Dudkiewicz
      Częstochowa (21.VII.2018)    
22. R.Zawadowski i Krzysztof Witkowski Dyr. Muzuem Monet i Medali
      JP II Częstochowa (21.VII.2018)
23. Ryszard Zawadowski i Krzysztof Witkowski w Muzeum Monet i
      Medali Częstochowa (21.VII.2018) 
24. od lewej: Krzysztof Witkowski, Ewa Witkowska, Anna Wyszyńska
      (red."Niedzieli"), Lidia Dudkiewicz ( Red. Nacz. "Niedzieli") i
      Ryszard Zawadowski - Częstochowa (21.VII.2018 ) 
25. hm. Robert Rozpędzihowski - Przewodniczący ZHP poza granicami
      kraju 
26. Jarosław Stawiarski Wiceminister Sportu i Turystyki (06.VII.2018)
27.  Red. Naczelny - ks.dr Mirosław Tykfer, Proboszcz tej Parafii
       o. Marek Smyk CSSp i P.P. Jolenta Strabel (02.IX.2018)
28. Chorzowskie Centrum Kultury od lewej: Ryszard Zawadowski
      - Kanclerz Kapituły,Małgorzata Pieniek - SP Nr 2 im. JP II,
       Krzysztof Knas - autor wystawy i  Wiesław Ciężkowski 
       z-ca Prezydenta M.Chorzowa (18.IX. 2018 r)
29. hm. Marcin Janiszewski - K-pt Hufca, hm. Ryszard Zawadowski
    - Kanclerz Kapituły Medalu Św. JP II, sam. Dorota Deręgowska -
      ćwik Jakub Gorzkowski - sam. Wiktoria Affek - poczet sztandarowy,
      HR. Monika Składanek, phm. Robert Goś, P. Jacek Kowalski
      Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz., phm. Agnieszka Semeniuk
    -Czepczyńska
30. artystka śpiewaczka sopran Pani dr Justyna Reczeniedi oraz
      przedstawiciel Telewizji Polskiej S.A. P. Dyrektor Piotr Gursztyn
31. Wśród odznaczonych znaleźli się P-cy Rady prof. Sławomir Partycki
      czł. Stowarzyszenia, P. Bożenna Dudek, P - cy Tow. Przyjaciół Nauk
      w Międzyrzecu Podlaskim P. Ryszard Turyk leśnik - P.  Szulik Adam
      wybitny regionalista P. dr Szczepan St. Kalinowski oraz
      P. Aleksander Krawyciński - Sekretarz Fundacji Lotniczy Lublin
      - (autor projektu naszego odznaczenia).
32. Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy gm. Międzyrzec Podlaski
      - P. Elżbieta Iwanicka
33. Fotograf Jana Pawła II w Watykanie - Arturo  Mari
34. Krzysztof Świtała z Częstochowy, Ryszard Szirch z Olesna  
      i Tadeusz Głomb Częstochowy
35. Krzysztof Świtała 
36. Dyrektor P. Marianna Zająć oraz P-ca Społecznej Rady Rodziny
      Szkół JP II P. Małgorzata Szostek z Siedlec
37. od lewej: Józef Woch - Prezes Stowarzyszenia. Agata Niedziółka
     - Skarbnik Gminy, Dariusz Jakubowski -  artysta, Roman Miedziak
     - Wójt Gminy i Ryszard Zawadowski - Kanclerz Kapituły Medalu.
38.
39. W SP Nr 2 wystartowaliśmy z ogólnopolskim projektem "Teczka
       serdecznej pamięci". 
40.
41. Odznaczony Medalem Św. JP II Pana Adama Lapskiego, - Prezesa
      Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa oraz wspomnianą redakcję
      czasopisma "Chorzów Miasto Kultury" w imieniu której odznaczenie
      odebrał Kol. Krzysztof Knas
42. Medal ten wręczono dla Szkoły nr 17 im. JP II w Chorzowie