Lista osób odznaczonych medalem (wykaz szczegółowy)

1. 2. 3. 4.
 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
 16.
17.  18.
19. 20.
       
       
OPIS FOTEK:
1. Warszawa (15.VI.2018) Norbert Szczepański

2. Ryszard Zawadowski - Złoty Krzyż Zasługi (11.XI.2016)
3. od lewej: M. Trybulec, R. Zawadowski, N. Szczepański - W-wa (15.VI.2018)
4. Maciej Trybulec Warszawa (15.VI.2018)
5. Prof. dr hab. inż. Remigiusz Wiśniowski hm. Marcin Janiszewski Stowarzyszenie SALW-a - Kraków (25.V.2018)
6. hm. Marcin Janiszewski - Kraków (25.V.2018)
7. I. LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie - Kraków (25.V.2018)
8. bez podpisu
9. Tuczępy (28.IV.2018)
10. Tuczępy  (28.IV.2018)
11. Zamość odznaczeni (23.VI.2018)
12. Prezydent A. Duda i Kard. M. Jaworski Order Orła Białego Kraków (13.III.2017)
13. Gloria Artis dla R. Zawadowskiego - (VI.2017)
14. Gloria Artis dla R. Zawadowskiego - (VI.2017)
15. Maciej Trybulec Warszawa (15.VI.2018)
16. Sławomir Tomków - Zasł. dla Kultury polskiej (V.2017)
17. ks. prof. Waldemar Chrostowski - Zamość (23.VI.2018)
18. dr Adam Kornat - Zamość (23.VI.2018)
19. Miasto Zamość odznaczone Medalem Św. JP II - (23.VI.2018)
20. Sławomir Tomków - Ryszard Zawadowski - Grzegorz Kaniewski - Zamość (23.VI.2018)

(Powrót do strony głównej)

ZHP

          Służba Polsce i Bogu

LUBLIN