1. 2. 3. 4.
 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
 16.
17.  18.
19. 20.
22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
30.       


OPIS FOTEK:
01. Warszawa Centrum Myśli JP II (15.VI.2018) Norbert Szczepański

02. Ryszard Zawadowski - Złoty Krzyż Zasługi Lublin (11.XI.2016)
03. od lewej: M. Trybulec, R. Zawadowski, N. Szczepański - W-wa
      (15.VI.2018)

04. Maciej Trybulec Warszawa (15.VI.2018)
05. Prof. dr hab. inż. Remigiusz Wiśniowski hm. Marcin Janiszewski
      Stowarzyszenie SALW-a - Kraków (25.V.2018)

06. hm. Marcin Janiszewski - Kraków (25.V.2018)
07. I. LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku
      Piechoty w Kutnie - Kraków (25.V.2018)

08. Święto Kadetów - Kraków (25.V.2018)
09. Tuczępy (28.IV.2018)
10. Tuczępy  (28.IV.2018)
11. Zamość odznaczeni (23.VI.2018)
12. Prezydent A. Duda i Kard. M. Jaworski Order Orła Białego Kraków
      (13.III.2017)

13. Gloria Artis dla R. Zawadowskiego - (VI.2017)
14. Gloria Artis dla R. Zawadowskiego - (VI.2017)
15. Maciej Trybulec Warszawa (15.VI.2018)
16. Sławomir Tomków - Zasł. dla Kultury polskiej (V.2017)
17. ks. prof. Waldemar Chrostowski - Zamość (23.VI.2018)
18. dr Adam Kornat z-ca Dyr. Lasów Państwowych Lublin - Zamość
      (23.VI.2018)

19. Miasto Zamość odznaczone Medalem Św. JP II - (23.VI.2018)
20. Sławomir Tomków - Ryszard Zawadowski - Grzegorz Kaniewski -
      Zamość (23.VI.2018)
22. R.Zawadowski Red. Naczelna "Niedzieli" Lidia Dudkiewicz
      Częstochowa (21.VII.2018)    
23. R.Zawadowski i Krzysztof Witkowski Dyr. Muzuem Monet i Medali
      JP II Częstochowa (21.VII.2018)
24. Ryszard Zawadowski i Krzysztof Witkowski w Muzeum Monet i
      Medali Częstochowa (21.VII.2018) 
25. od lewej: Krzysztof Witkowski, Ewa Witkowska, Anna Wyszyńska
      (red."Niedzieli"), Lidia Dudkiewicz ( Red. Nacz. "Niedzieli") i
      Ryszard Zawadowski - Częstochowa (21.VII.2018 ) 
26. hm. Robert Rozpędzihowski - Przewodniczący ZHP poza granicami
      kraju 
27. Jarosław Stawiarski Wiceminister Sportu i Turystyki (06.VII.2018)
28.  Red. Naczelny - ks.dr Mirosław Tykfer, Proboszcz tej Parafii
       o. Marek Smyk CSSp i P.P. Jolenta Strabel (02.IX.2018)
29. Chorzowskie Centrum Kultury od lewej: Ryszard Zawadowski
      - Kanclerz Kapituły,Małgorzata Pieniek - SP Nr 2 im. JP II,
       Krzysztof Knas - autor wystawy i  Wiesław Ciężkowski 
       z-ca Prezydenta M.Chorzowa (18.IX. 2018 r)
30. 

(Powrót do strony głównej)
Medal Stowarzyszenia (druki)


ZHP

          Służba Polsce i Bogu