LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

LOGO

 AUDIENCJAPatron Harcerstwa 
Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski


Ksiądz, harcerz, męczennik, patron harcerstwa, całym życiem służył Bogu, Polsce i bliźnim. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913r w Chełmży, jako trzeci z sześciorga dzieci. W wieku 9 lat został ministrantem. Podczas uczęszczania do chełmżyńskiego gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej i był czynny w harcerstwie. Przyrzeczenie harcerskie złożył 6 czerwca 1927r. Po zdaniu matury w r.1931 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. W seminarium prowadził szeroką działalność w różnych organizacjach. W 1934r zdobył stopień podharcmistrza. Latem 1935r zorganizował 20 osobowy wyjazd na jubileuszowy zlot ZHP w Spale i otrzymał stopień Harcerza Rzeczpospolitej. Był komendantem kleryckiego kręgu starszo-harcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. 14 marca 1937r otrzymał święcenia kapłańskie. Od lipca 1938r pełnił funkcje wikariusza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NM Panny w Toruniu. Już 11 września 1939r został zaaresztowany przez Gestapo i więziony w różnych obozach koncentracyjnych. W trudnych warunkach więziennych po kryjomu służył posługą kapłańska współwięźniom, organizując spotkania modlitewne, pogadanki i słuchając spowiedzi. W grudniu 1940r został przeniesiony do obozu Dachau, który był skupiskiem duchowieństwa z całej Europy, ale głównie z Polski. Tam też potajemnie organizował życie religijne i nawet czasem odprawiał Mszę Świętą. Otaczał opieką chorych i słabych. Na przełomie 1944/45 roku wybuchła w obozie epidemia tyfusu plamistego. Ks Wincenty zaangażował się pomocą chorym, do której włączyło się jeszcze 32 innych kapłanów. Zaraził się tyfusem i zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 r. Stefan Wincenty Frelichowski przez całe swoje młode życie cechował się mocnym charakterem, niezachwianą wiarą, wytrwałością i w pełni zrozumianym poczuciem służby bliźniemu.
7 czerwca 1999r w Toruniu papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. 22 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdza Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa.

Jan Paweł II rozumiał i doceniał znaczenie w procesie wychowania młodego pokolenia harcerstwa. W gronie Błogosławionych z okresu II wojny światowej jest Patron wszszykich harcerzy - druh  podharcmistrz  ks. Stefan Wincenty FRELICHOWSKI ( 07.VI.1913- 23.II.1945). Jego beatyfikacji dokonał O. Św.- 07.VI.1999 r. w Toruniu.
   

  

22 lutego 1857 r. w Londynie urodził się Naczelny Skaut Świata . Data Jego urodzin świętowana jest jako ogólnopolski  " Dzień Myśli Braterskiej

                                                   

100 Lecie Lotniczego Lublina KLUB LOTNICZY ZHP przy FUNDACJI LOTNICZY LUBLIN


Konsekwentna praca z harcerzami przez R. Zawadowskiego


Moim, m.in. staraniem zawieźliśmy harcerzy z Dorohuska do Warszawy, gdzie zostali wyjątkowo serdecznie przyjęci w Centrum Myśli Jana Pawła II. Zwiedzili Muzeum Harcerstwa Polskiego i gościli w pierwszym dniu pobytu  w Sejmie RP, Tutaj  spotkaliśmy się z zaprzyjaźnionymi posłami a także byliśmy jak mało kto  gośćmi... Marszałka Ryszarda Terleckiego od którego każdy skaut otrzymał pamiątkę. Tak sobie wyobrażam pracę nad wychowaniem  patriotycznym dzieci i młodzieży.

Ślubowanie w Tuczępach grupy STRZELEC JS 2020 (18.11.2017)


W dn. 12.VIII.2018 r. odbyła się Msza Św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w ramach obchodów 100.lecia ZHP z udziałem Dh.Naczelnik ZHP oraz m.in. Przewodniczącego ZHP poza granicami kraju. Prezes Stowarzyszenia ( pierwszy od lewej) tuż przed wręczeniem Medalu Św.JP II dla przedstawicieli ZHP z Londynu.
  
 Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP 23-15.08.2019 - Rzeszów 
 
W dniach 23-24-25.VIII.2019 r. Rzeszów był miejscem XXVIII. Złazu Seniorów i Starszyzny ZHP. Zbiorowo uczestnicy otrzymali od nas Medal Św. Jana Pawła II, a Medale pamiątkowe 100.Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły otrzymali harcmistrzowie: Krystyna Szpak z Chełma, Stanisław Dąbrowski z Lublina, Krzysztof Grzebyk z Rzeszowa oraz Bogdan Radys  P-cy Wydziału Starszyzny i Seniorów GK ZHP.
 

KOMUNIKATY - OGŁOSZENIA

AKTUALNA DATA & CZAS

Warsaw
Czwartek, 04 marzec 2021