LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

HYMN JANA PAWŁA II

       

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJAPatron Harcerstwa 
Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski


Ksiądz, harcerz, męczennik, patron harcerstwa, całym życiem służył Bogu, Polsce i bliźnim. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913r w Chełmży, jako trzeci z sześciorga dzieci. W wieku 9 lat został ministrantem. Podczas uczęszczania do chełmżyńskiego gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej i był czynny w harcerstwie. Przyrzeczenie harcerskie złożył 6 czerwca 1927r. Po zdaniu matury w r.1931 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. W seminarium prowadził szeroką działalność w różnych organizacjach. W 1934r zdobył stopień podharcmistrza. Latem 1935r zorganizował 20 osobowy wyjazd na jubileuszowy zlot ZHP w Spale i otrzymał stopień Harcerza Rzeczpospolitej. Był komendantem kleryckiego kręgu starszo-harcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. 14 marca 1937r otrzymał święcenia kapłańskie. Od lipca 1938r pełnił funkcje wikariusza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NM Panny w Toruniu. Już 11 września 1939r został zaaresztowany przez Gestapo i więziony w różnych obozach koncentracyjnych. W trudnych warunkach więziennych po kryjomu służył posługą kapłańska współwięźniom, organizując spotkania modlitewne, pogadanki i słuchając spowiedzi. W grudniu 1940r został przeniesiony do obozu Dachau, który był skupiskiem duchowieństwa z całej Europy, ale głównie z Polski. Tam też potajemnie organizował życie religijne i nawet czasem odprawiał Mszę Świętą. Otaczał opieką chorych i słabych. Na przełomie 1944/45 roku wybuchła w obozie epidemia tyfusu plamistego. Ks Wincenty zaangażował się pomocą chorym, do której włączyło się jeszcze 32 innych kapłanów. Zaraził się tyfusem i zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 r. Stefan Wincenty Frelichowski przez całe swoje młode życie cechował się mocnym charakterem, niezachwianą wiarą, wytrwałością i w pełni zrozumianym poczuciem służby bliźniemu.
7 czerwca 1999r w Toruniu papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. 22 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdza Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa.

Jan Paweł II rozumiał i doceniał znaczenie w procesie wychowania młodego pokolenia harcerstwa. W gronie Błogosławionych z okresu II wojny światowej jest Patron wszszykich harcerzy - druh  podharcmistrz  ks. Stefan Wincenty FRELICHOWSKI ( 07.VI.1913- 23.II.1945). Jego beatyfikacji dokonał O. Św.- 07.VI.1999 r. w Toruniu.
   

  

22 lutego 1857 r. w Londynie urodził się Naczelny Skaut Świata . Data Jego urodzin świętowana jest jako ogólnopolski  " Dzień Myśli Braterskiej

                                                   

100 Lecie Lotniczego Lublina KLUB LOTNICZY ZHP przy FUNDACJI LOTNICZY LUBLIN


Konsekwentna praca z harcerzami przez R. Zawadowskiego


Moim, m.in. staraniem zawieźliśmy harcerzy z Dorohuska do Warszawy, gdzie zostali wyjątkowo serdecznie przyjęci w Centrum Myśli Jana Pawła II. Zwiedzili Muzeum Harcerstwa Polskiego i gościli w pierwszym dniu pobytu  w Sejmie RP, Tutaj  spotkaliśmy się z zaprzyjaźnionymi posłami a także byliśmy jak mało kto  gośćmi... Marszałka Ryszarda Terleckiego od którego każdy skaut otrzymał pamiątkę. Tak sobie wyobrażam pracę nad wychowaniem  patriotycznym dzieci i młodzieży.

Ślubowanie w Tuczępach grupy STRZELEC JS 2020 (18.11.2017)


W dn. 12.VIII.2018 r. odbyła się Msza Św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w ramach obchodów 100.lecia ZHP z udziałem Dh.Naczelnik ZHP oraz m.in. Przewodniczącego ZHP poza granicami kraju. Prezes Stowarzyszenia ( pierwszy od lewej) tuż przed wręczeniem Medalu Św.JP II dla przedstawicieli ZHP z Londynu.
  
 Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP 23-15.08.2019 - Rzeszów 
 
W dniach 23-24-25.VIII.2019 r. Rzeszów był miejscem XXVIII. Złazu Seniorów i Starszyzny ZHP. Zbiorowo uczestnicy otrzymali od nas Medal Św. Jana Pawła II, a Medale pamiątkowe 100.Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły otrzymali harcmistrzowie: Krystyna Szpak z Chełma, Stanisław Dąbrowski z Lublina, Krzysztof Grzebyk z Rzeszowa oraz Bogdan Radys  P-cy Wydziału Starszyzny i Seniorów GK ZHP.